Jiggler z pohledu speciální pedagožky

Vypravili jsme se do pracovny speciální pedagožky Mgr. Ley Šafránkové, abychom se podívali na používání logopedické vibrační pomůcky Jiggler v akci. Paní Šafránková pracuje s touto pomůckou více jak čtvrt roku. Jak je používá a co o nich říká, si můžetě přečíst v následujícím článku.

Jiggler je výbornou vibrační pomůckou nejen pro logopedy. Díky ní lze pracovat s dětským klientem hravě a lze ho pro činnost výborně namotivovat. Na „zvířátka“ reagují děti pozitivně a mají chuť vyzkoušet nabízené aktivity.

Jiggler je vhodná na zklidnění a uvolnění. Efektivně se dá zařadit jako pomocník u dětí, u kterých jsou patrné známky přetížení a stresu. Obvykle bývá lépe přijímána než samotný dotek terapeuta. Zvědavost zde hraje velkou roli. Pro děti s potřebami jemné a pozvolné stimulace, je vhodné zařadit práci s touto pomůckou na začátek terapie. Avšak je vždy třeba individuálně reagovat na aktuální potřeby a naladění každého klienta.

Vibrace pomůcky Jiggler se dá regulovat od jemné až po intenzivnější a napomáhá stimulaci nejen v orofaciální oblasti, ale vibrace se dá využít po celém těle. Tuto pomůcku lze zapojit při masáži páteře, rukou až po chodidla. Např. při terapii neurovývojových odlišností nám může dobře posloužit jako obměna u Handle aktivit, kdy se nám tato pomůcka v praxi osvědčila a ohlasy od dětí byly velmi pozitivní. Jiggler přispívá k celkovému zlepšení propriocepce dětského klienta s relaxačním či stimulačním efektem.

Na ukázkách vidíte propojení Handle aktivit s vibrační pomůckou Jiggler. Zde je využívána jako stimulační prostředek při organizování a integrování neurovývojového systému daného klienta. Např. při těchto rytmických aktivitách – Tepání na hlavu a na obličej a Obejmi a zatáhni.

Další možnosti jejího využití jsou při uvolňování temporomandibulárního kloubu, který je jedním z nejsložitějších kloubů v lidském těle. Jeho správná funkce má vliv na příjem potravy, mluvení a výrazy obličeje.

Jiggler lze dále začlenit do přímé práce logopeda. Napomáhá ke zlepšení funkce pohybu rtů, jakými jsou svírání rtů a špulení, kdy dochází k přímé stimulaci kruhového ústního svalu (orbicularis oris). Pomůcku můžeme zapojit do masáží jazyka a je možné její využití při izometrických cvičeních. Cílem masáží a cvičení je zlepšení koordinace pohybů, správné využívání špičky jazyka, včetně jeho prokrvení a regulace svalového napětí jazyka. Také pozitivně ovlivňuje hmatové vnímání v oblasti úst a zlepšuje orientaci jazyka v ústech, tzv. orální vnímavost.

 

Cvičení s pomůckou Jiggler napomáhá nejen v motivaci při spolupráci v rámci logopedických sezení a přispívá ke zlepšení celkové funkčnosti jazyka, ale zejména přináší hravost, která je nezbytnou součástí terapií s dětskými klienty.

 

Jiggler® - se dodává ve 4 tvarech:

- Dragon (Drak) - má texturovaný povrch, čímž poskytuje intenzivní smyslový vjem

- Frog (Žabka) - má hladký povrch a velkou oblou hlavu pro procvičování retního uzávěru a funkčnosti rtů

- Unicorn (Jednorožec) - kombinuje hladký a texturovaný povrch, křídla je možno použít jako lžičku pro první krmení

- Sloth (Lenochod) - podobně jako žabka má hladký povrch, ale má pouze malou oblou hlavu pro pokročilejší cvičení retního uzávěru a funkčnosti rtů