NADMĚRNÉ SLINĚNÍ A STÁLE VYPLAZENÝ JAZÝČEK - Protruze a retrakce jazyka

Dítě, které má stále jakoby vystrčený jazýček, ať už je důvod jakýkoliv, je dítě, které má větší problémy se sliněním, polykáním a artikulací. Jde s tím něco dělat? Určitě ano! Hlavně to nevzdávejte.

Začněte procvičovat jazyk a práci s ním.

Vypláznout jazýček a dotknout se střídavě horního a spodního rtu. Děti lépe chápou názorné vizuální instrukce. Sedněte si spolu před zrcadlo a zkoušejte spolu, vyplázněte jazyk a dotkněte se horního rtu a pak dejte jazyk střídavě do pravého a levého koutku. Tohle může být ze začátku náročné, zvláště tam, kde má dítě hypotonii.

Zkoušejte jazyk střídavě vyplazovat a zastrkovat zpět do úst až za zuby. Zkoušejte najít jazykem alveolární výběžek a trénovat vypláznutí jazyka a zpět za horní zuby, a to několikrát za sebou.

Jedna z osvědčených metod je začít pít slámkou. Ne pítko, ale opravdové brčko. Tento styl pití podporuje právě retrakci jazyka, celkově orální motoriku a redukuje vypláznutý jazýček. Návod na pití slámkou najdete zde.

Nejlépe Vám v tom pomůže tento Náustek. Podporuje správné držení slámky v ústech a tolik důležitou retrakci jazyka. Je z pevného materiálu, tudíž dítě nebude moci tak jednoduše slámku prokousnout a deformovat. Část náustku, která jde do úst má předem danou délku a neriskujete, že by si ji strkalo příliš daleko do úst. Začnete na délce 2 cm a postupně budete zkracovat na 1 cm až na 0,5cm, což je ideální délka slámky, která by měla být v ústech. Při této délce jde tekutina do přední části úst, kde je jednodušší s ní manipulovat. Čím kratší část v ústech, tím více a lépe musí pracovat rty, tváře a jazyk, což je náš cíl.

Jazyk můžete procvičovat i za pomoci Z-Vibu s nebo bez vibrací. Můžete za jeho pomocí strkat špičku jazyka zpátky do úst a podporovat tak jeho retrakci. Další cvičení je tlačení do Z-Vibu, vystrkovat ho jazykem ven z úst.

Otevřená ústa podporují jak vyplazený jazyk, tak slinění. Je potřeba zaměřit se na dovednost zavřít ústa. Zamyslete se nad tím, proč má dítě otevřená ústa. Zda je to chronickým zánětem horních cest dýchacích,  nebo má jiné problémy s dýcháním, co ho nutí mít ústa otevřená. Konzultujte s lékaři, a řešte i tyto problémy. Stejně tak může bránit zavření úst velmi silný předkus, který je dobré řešit s odborníky.

Pakliže jsou však otevřená ústa důsledkem toho, že čelist je slabá a neudrží ústa zavřená, posilujte kousání a žvýkání za pomocí pomůcek Grabber a Y-Chew. Začněte se střední tvrdostí a pokračujte k nejtvrdší variantě, tak abyste posílili čelist a žvýkací svaly. Můžete Grabber nebo Y-Chew vložit do koutku otevřených úst a nechat dítě tlačit proti jazykem. Zatímco dítě tlačí jazykem proti pomůcce pohybujte pomalu pomůckou dovnitř úst až ke stoličkám a zase zpět ven. Toto cvičení podporuje dobrou motoriku jazyka a manipulaci se soustem.

Dítě s povoleným rtem a jazykem bývají hypotonické, s čímž bývá spojena necitlivost v dutině ústní. Grabber se strukturou Vám může pomoci při stimulaci dutiny ústní. Když dítě necítí, co se mu v ústech odehrává, hůře manipuluje s potravou a také špatně kontroluje sliny.  Vaším úkolem je stimulovat a probouzet citlivost v této oblasti.  Provádějte masáž dásní, rtů, jazyka, tváří vně i zevnitř.

Takže slinění je způsobeno kombinací těchto jevů, otevřená ústa, špatná retrakce jazyka a horší citlivost v dutině ústní. Na tom všem můžete pracovat, což je výborná zpráva. Nicméně vždy je dobré svěřit se do rukou odborníků, v tomto případě klinický logoped se specializací na problémy polykání. Ten Vám ukáže konkrétně na Vašem dítěti, jaká cvičení a stimulace provádět.

Autorka:  Debra C. Lowsky, MS, CCC-SLP

ARK Therapeutics

Přeloženo: Dagmar Jurišová