Logopedické okénko

26 tipů jak používat Z-Vibe část 2.

KONCEPT ŽVÝKÁNÍ A SKUSU

 • U kojenců je kousání a žvýkání  důležitou etapou ke správné výživě. Přibližně ve věku 5-6 měsíců děti začínají používat prsty a kousátka k objevování a trénování vzorce skus a uvolnění. Od toho momentu pokračuje rozvoj kousání a žvýkání, kdy dítě vylepšuje pohyby čelisti, jazyka a rtů. Pokud kojenci tuto vývojovou část vynechají, může se stát, že bude nutná intervence specialisty, logopeda či ergoterapeuta.
 • Jeden ze způsobů kterým lze začít, je poskytnout dítěti orálně motorické pomůcky, jako jsou různá kousátka (Grabber, Y-Chew, Probe a / nebo Animal Tips). Tyto nástroje byly speciálně navrženy tak, aby zvyšovaly ústní uvědomění, poskytovaly stimulaci a hmatový vjem při procvičování rtů, tváří, jazyka a čelisti. Prostřednictvím orálního zkoumání začíná samo od sebe kousat a odtud se můžete posunout ke žvýkání.
 • Předveďte vy sami kousání do pomůcky, aby dítě názorně vidělo, co to slovo znamená.  Znalost slovní zásoby je důležitou součástí terapie, máte-li povzbuzovat dítě, aby kousalo a žvýkalo. Nadměrně zveličujte pohyb, abyste podpořili porozumění konceptu. Používejte skutečné pokrmy při názorné demonstraci. Můžete také použít loutky s ústy, aby pomohly ilustrovat kousání (a později žvýkání). Krmte loutku na střídačku s dítětem. Přidejte zábavné zvuky na ilustraci skusu nebo polknutí. Nechte dítě, aby zkusilo nakrmit Vás.
 • Ze začátku rozvíjejte koncept vertikálního kousání  (otevření a zavření úst směrem nahoru a dolů). Umístěte buď Grabber nebo Y-Chew mezi stoličky a naveďte čelist ke skousknutí. Použijte slovo "kousnutí", ve chvíli, kdy směřujete čelisti, aby se sevřely na použitém nástroji. V případě, že to dítě nebude rozptylovat, cvičte před zrcadlem, aby mohlo sledovat svoje skousnutí.
 • Jakmile dítě porozumí slovu "kousnout" a dokáže tuto dovednost provést, přidejte slovo "žvýkat". Dítě má své ruce na vaší čelisti, aby cítilo, jak koušete a žvýkáte. To má poskytnout vizuální a hmatovou zpětnou vazbu, aby lépe porozumělo koncepci.
 • Pokud používáte Grabber nechtě dítě kousat i do držátka ve tvaru smyčky. Pokud používáte Y-Chew vložte jej dítěti do úst tak, že bude moci zkousnout na obou stranách, čímž procvičujete rovnoměrný skus, sílu a stabilitu čelisti.  
 • Střídejte strany, čímž podpoříte rotační žvýkání. Nechte dítě skousnout a žvýkat 3-5 krát na jedné straně a potom strany vyměňte. Začínejte tím, že vkládáte nástroje na premoláry a jak si dítě osvojí dovednost, postupně se s nástrojem posunujte směrem ke stoličkám, kde dochází ke žvýkání potravy.
 • Jakmile si dítě osvojí dovednost kousnutí a žvýkání, ponořte žvýkací nástroje do rozmixovaných nebo lepkavých potravin a pokračujte v procvičování kousání a žvýkání. Spojení nástroje se skutečným jídlem pomáhá překlenout propast mezi žvýkáním pomůcky a skutečným jídlem. Používáte-li Z-Vibe, můžete zařadit do terapie Bite Tube, které naplníte ponořením do rozmixované stravy a když dítě skousne, bude "odměněno" chutí, která pomůže spojit koncept žvýkání s jídlem .
 • K usnadnění přijímání různých textur potravin, začněte procvičovat kousání s hladkým Grabberem, postupujte ke Grabberu s texturou a ten potom namáčejte do rozmixovaných nebo lepkavých potravin. Pokud používáte Z-Vibe je vhodný nástavec Bite Tube nejdříve hladký a potom s texturou.
 • Je důležité si uvědomit, že některé děti  mohou mít obavy z jídla, protože vědí, že nemají orálně motorické dovednosti potřebné k manipulaci s potravinami. Tyto děti takto reagují v opravdovém strachu a není to „jen rozmarné odmítání jídla“. V tomto případě možná budete muset nejdříve pracovat na formování bolusu, povědomí jazyka, lateralizaci jazyka atd. Jiné děti mohou odmítat jídlo kvůli citlivosti v dutině ústní, což je také třeba řešit. 
 • Důležité je také poznamenat, že každý, kdo má přímý kontakt s dítětem (opatrovníci, ergo, logo,  ABA terapeuti apod.) by měli být na palubě, aby mohli pokračovat v nastolených postupech a strategiích. Nejlepších výsledků dosáhnete při posilování terapie doma v době mezi sezeními. Čím více příležitostí najdete, tím lépe. Dítě by však nikdy nemělo být ke kousání nebo žvýkání nuceno. Trénink těchto dovedností vyžaduje čas, spoustu trpělivosti a kreativního myšlení.
 • Mluvte o pomůckách nechte je, aby je děti vnímaly ve svých rukou a na svých pažích. Pak postupujte ke tvářím, rtům a dovnitř ústní dutiny. Začleňte do terapie a nácviku i hru s jídlem.
 • V neposlední řadě si pamatujte chválit, chválit a chválit. Použijte motivaci, která u vašich dětí funguje.  Získejte jej pro  nadšení z pokroku, bez ohledu na to, jak velký nebo malý se může zdát.

Autorka:  Debra C. Lowsky, MS, CCC-SLP

ARK Therapeutics

Přeloženo: Dagmar Jurišová