KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 22.-23.6. Praha

Naše první oficiální akce! Jedeme s Kousákem na sympozium. Budeme se jak prezentovat, tak vzdělávat. Moc tímto děkuji paní  Mgr. Jaroslavě Mrkvičkové a PaedDr. Marcele Michaličkové, že nás na takovou akci nasměrovaly.