LOGOPEDICKÉ OKÉNKO - Pití slámkou/brčkem

Pití za pomocí slámky a lip bloku procvičuje a zdokonaluje schopnosti, důležité pro žvýkání, polykání, artikulaci a pomáhá omezit slintání.

Měli byste mít jistotu, že dítě už zvládá dovednosti nutné k pití ze slámky, jako jsou koordinace nádechu a polknutí, kontrolu trupu a disociaci jazyka a čelisti.  

1) Začněte obyčejnou slámkou a ustřihněte ji na takovou délku, aby bylo pro dítě jednoduché s ní manipulovat a nebylo tak namáhavé nasát do ní tekutinu.

2) Dejte slámku do sklenice s oblíbeným nápojem. Volný konec slámky zacpěte prstem  tak, aby tekutina zůstala ve slámce. Vyjměte ji ze skleničky a stále přidržujte prst na jejím druhém konci

3) V mírném sklonu ji umístěte na rty dítěte a uvolněte prst, tekutina steče dítěti do pusy. Cílem je pomoci dítěti pochopit, že ze slámky teče tekutina. Přitom říkejte dítěti slova jako srkni si, potáhni, napij se, jakýkoliv relevantní výraz, který během tohoto cvičení budete nadále používat.

4) Ve chvíli, kdy dítě pochopí, že ze slámky může dostat tekutinu, řekněte mu, aby sevřelo slámku ústy. Až jsou rty sevřené, uvolněte prstem tekutinu, aby mohla zase vytéct do úst. Možná bude potřeba dítěti pomoci sevřít rty nejdříve prsty, aby pochopilo, co po něm chcete. Pokud je to potřeba procvičujte sevření rtů. Před cvičením se slámkou je dobré rty procvičit/protáhnout. 

Jak na takové cvičení  se můžete podívat zde.

5) Jakmile máte zvládnuto sevření slámky rty, je na čase začít pracovat na sání tekutiny. Vložte naplněnou slámku zase do úst dítěte, ale tentokrát nepouštějte prst. Dítě by instinktivně mělo začít chtít tekutinu ze slámky dostat. Ve chvíli, kdy začne sát, uvolněte prst a nechte trochu tekutiny vytéct a zase zacpěte prstem a rychle za sebou několikrát zopakujte, aby si dítě princip zafixovalo.

6) Dále procvičujte poslední krok, aby dítě pochopilo, že ze slámky je nutné tekutinu sát. Poté můžete přejít na obvyklou délku slámky, což bude náročnější. Buďte trpěliví. V případě, že je nutné více procvičovat svaly a chcete zvýšit obtížnost, vyměňte tekutinu za smoothie, mléčné koktejly bez zrníček, jinou hustší tekutinu.


Pomůcky láhev Medvídek, Cip-Kup, nebo  Sip-Tip Vám s tímto nácvikem a učením můžou být velmi nápomocné. Tyto lahvičky a hrníček mají speciální ventil, který již nasátou tekutinu nenechá utéct zase zpátky dolů. Jinými slovy s ventilem zůstává slámka stále plná tekutiny a je zapotřebí jen trocha námahy k pití. Toto velmi usnadňuje pití ze slámky lidem s horšími orofaciálními schopnostmi nebo slabou schopností sát. Také pomáhá rychleji pochopit koncept sání ze slámky.

1) Zmáčkněte láhev, nebo víčko u kelímku, až do naplnění slámky tekutinou. Potom ještě jednou navíc zmáčkněte, aby tekutina vytekla na ubrousek, abyste ukázali, že tekutina vytéká ze slámky. Vložte slámku do úst dítěte a zmáčknutím dostaňte malé množství tekutiny do pusy. Opakujte dokud dítě nepochopí, že je potřeba sát, aby mohlo pít.

2) Jakmile je dítě připravené, napumpujte do slámky tekutinu kousek pod vršek, což od dítěte bude vyžadovat malou, ale přeci jen námahu k tomu, aby se napilo.

3) Když dítě zvládne tuhle vzdálenost, dále ji zvětšujte a pumpujte tekutinu níž a níž a stále opakujte.

4) Pokračujte až do okamžiku, kdy si dítě natáhne tekutinu úplně samo.

Autorka:  Debra C. Lowsky, MS, CCC-SLP

ARK Therapeutics

Přeloženo: Dagmar Jurišová